You are here: Home / Radiere firma

Radiere firma

Inchiderea unei firme implica 3 etape majore:

• Etapa 1 – dizolvarea

Apare pe baza vointei voluntare a asociatilor (dizolvare voluntara), a unor persoane, institutii, precum si ca o consecinta a unor factori sau imprejurari externe.

• Etapa 2 – lichidarea patrimoniului (dupa repartizarea activului net intre asociati procedura lichidarii este finalizata)

In caz de lichidare voluntara a societatii comerciale cu asociat unic , patrimoniul societatii se transmite, dupa achitarea tuturor datoriilor societatii, catre asociatul unic, fara lichidare.
In caz de lichidare voluntara a societatii comerciale cu 2 sau mai multi asociati care nu au ajuns la un acord cu privire la impartirea patrimoniului societatii, se impune numirea unui lichidator.

• Etapa 3 – radiere firma

Dupa ce a fost efectuata lichidarea, se solicita radierea firmei din inscrierile Registrului Comertului. Odata cu obtinerea certificatului de radiere, “firma” isi inceteaza existenta.

Conditii ideale de indeplinit de firma care doreste radierea din evidentele Registrului Comertului – in acest caz intregul proces de radiere dureaza aproximativ 3 luni.

 • Societatea sa nu aiba cu obligatii fiscale restante catre bugetul de stat si contributiile de asigurari sociale;
 • Societatea sa nu aiba creditori care pot face opozitie la instanta;
 • Asociatii sa cada de comun acord asupramodului de lichidare a patrimoniului societatii
 • Dupa dizolvarea firmei la Registrul Comertului, pentru intrarea imediata in etapa d eradiere, este important ca firma sa aiba gata intocmite si pregatite: bilantul de lichidare, certificatul de atestare fiscala, certificatul de inregistrare si toate certificatele constatatoare de indeplinire a conditiilor de functionare.

Acte necesare (conform cerintelor publicate pe site-ul oficial al Registrului Comertului):

Inchidere SRL asociat unic

 • Cererea de depunere si mentionare acte (original) – formular pentru depunerea situatiei financiare de lichidare si de repartizare a activului aprobata de asociatul unic – (copie);
 • Hotararea instantei de constatare a dizolvarii de drept (copie).
 • Cererea de radiere (original) – formular;
 • Hotararea irevocabila a instantei de constatare a dizolvarii de drept (original);
 • Situatia financiara de lichidare si de repartizare a activului aprobata de asociatul unic, certificata de persoanele autorizate, potrivit legii, si dovada publicarii acesteia pe pagina de internet a ONRC cu minimum 15 zile inainte de depunerea cererii;
 • Certificatul de inregistrare si certificatul constatator de autorizare (originale);

Inchidere SRL mai multi asociati, SA, SNS, SCS:

Etapa I

 • Cererea de inregistrare (original) – formular;
 • Hotararea instantei de constatare a dizolvarii de drept (original);
 • Hotararea adunarii asociatilor/cererea de numire a unui lichidator – detalii;
 • Specimenele de semnatura ale lichidatorilor (original) – detalii;
 • Autorizatia eliberata de UNPIR si, dupa caz, actul de identitate al lichidatorului (copie);
  Daca este cazul:
  datele de identificare pentru lichidatorul persoana juridica (copie) – detalii;
  imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original).

Etapa a-II-a

 • Cererea de depunere si mentionare acte (original) – formular pentru depunerea situatiei financiare de lichidare si de repartizare a activului aprobata de asociati/actionari si certificata de catre persoanele autorizate, potrivit legii (copie – detalii);
 • Dovezile privind plata tarifului legal – detalii:
 • tariful de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a (pentru SA si SCA).

Etapa a-III-a

 • Cererea de radiere (original) – formular;
 • Actul de numire a lichidatorului ;
 • ituatia financiara de lichidare si proiectul de repartizare a activului semnat de asociati/actionari, certificata de persoanele autorizate potrivit legii (copie – detalii) si dovada publicarii acesteia pe pagina de internet a ONRC sau in Monitorul Oficial cu minimum 15 zile, respectiv 30 de zile pentru SA si SCA, inainte de depunerea cererii.;
 • Raportul lichidatorilor (original);
 • Certificatul de inregistrare si certificatul constatator de autorizare (originale);
 • Daca este cazul:
  darea de seama asupra gestiunii administratorilor si raportul cenzorilor/auditorilor financiari, daca unul sau multi administratori din SCA si SA au fost numiti lichidatori (original);
 • registrele SA si SCA;
 • hotararea judecatoreasca irevocabila prin care s-a respins opozitia;
 • avizele prealabile prevazute de legile speciale (original);
 • imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original).

Radiere PFA/ II/ IF:

 • Documentul care atesta motivul radierii, daca este cazul;
 • Certificatul de inregistrare si certificatul constatator de autorizare (original).

Tarife – taxe legale incluse, cost final!

Pentru firmele din Bucuresti-Ilfov

 • Inchidere P.F.A: 210 RON
 • Inchidere I.I.: 210 RON
 • Inchidere I.F.: 210 RON
 • Inchidere SRL: 540 RON

Pentru firmele din alte judete:

 • Inchidere P.F.A: 310 RON
 • Inchidere I.I.: 310 RON
 • Inchidere I.F.: 310 RON
 • Inchidere SRL: 640 RON