You are here: Home / Operatiuni Registrul Comertului

Operatiuni Registrul Comertului

Schimbare denumire firma: 420 RON – Bucuresti si Ilfov / 520 RON – alte judete

Acte necesare:
• Rezervare denumire (noua);
• CUI;
• Act constitutiv;
• Decizia asociatului unic/ Hotararea AGA.

Schimbare obiect activitate: 420 RON – Bucuresti si Ilfov /520 RON – alte judete
Acte necesare:
• Act constitutiv;
• CUI;
• Certificate constatatoare;
• Decizia asociatului unic/Hotararea AGA;
• Act identitate asociat/asociati.

Schimbare administrator/Revocare administrator: 420 RON – Bucuresti si Ilfov / 520 RON – alte judete

Acte necesare:
• copie act constitutiv;
• copie carte de identitate asociat(i)
• cartea de identitate pentru noul administrator;
• declaratie asociat si administrator – se face in prezenta unui notar.

Schimbare sediu social: 420 RON – Bucuresti si Ilfov / 520 RON – alte judete
Acte necesare:
• Certificat de inmatriculare;
• Certificat constatator;
• Acordul vecinilor/ Acordul asociatiei de proprietari pentru sediu si acceptul vecinilor cu care va invecinati direct;
• Dovada sediului social (actul de proprietate al spatiului unde doriti stabilirea sediului social);
• Act identitate asociat/asociati;
• Act constitutiv.

Prelungire sediu social: 420 RON – Bucuresti si Ilfov / 520 RON – alte judete
Acte necesare:
• Act identitate asociati;
• act aditional de prelungire a duratei de functionare;
• copie nioul contract pentru spatiu.

Prelungire durata de functionare: 420 RON – Bucuresti si Ilfov /520 RON – alte judete
Acte necesare:
• acte identitate asociati/administratori;
• ultimul act constitutiv;
• certificat de inmatricurale (CUI).

Deschidere punct de lucru: 420 RON – Bucuresti si Ilfov / 520 RON – alte judete

Acte necesare:
• contract spatiu;
• act de proprietate al spatiului;
• act constitutiv si CUI;
• acte de identitate asociati/ administratorilor.

Inchidere punct de lucru: 420 RON – Bucuresti si Ilfov / 520 RON – alte judete

Acte necesare:
• Declaratia pe propria raspundere cum ca:persoana juridica nu desfasoara la sediul secundar activitatile declarate, o perioadă de cel mult 3 ani/ indeplineste conditiile de functionare in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectei muncii, pentru activităţile precizate în declaratia mentionata mai sus;

• Hotararea AGA sau decizia asociatului unic;

• Certificatul constatator de autorizare a activitatii.

Numire administrator: 480 RON – Bucuresti si Ilfov / 580 RON – alte judete
Acte necesare:
• acte identitate asociati/administratori;
• act constitutiv;
• certificat de inregistrare (CUI).

Revocare si schimbare administrator: 480 RON – Bucuresti si Ilfov / 580 RON – alte judete

Acte necesare:
• Hotararea Adunarii Generale,
• Act Aditional/Decizie Asociat Unic,
• Act Constitutiv Actualizat,
• Delegatie.

Recodificare CAEN REV.2: 420 RON – Bucuresti si Ilfov / 520 RON – alte judete
Acte necesare:
• Certificat inregistrare;
• Acte identitate administratori/asociati;
• Act constitutive;
• Hotararea AGA/Decizia asociatului unic.

Suspendare/reluare activitate firma: 420 RON – Bucuresti si Ilfov / 520 RON – alte judete

Acte necesare:
• acte de identitate asociati/administratori;
• act constitutiv;
• certificat de inregistrare (CUI);
• certificatul constatator de autorizarea activitatii/suspendarea activitatii.

Majorare capital social: 420 RON – Bucuresti si Ilfov / 520  RON – alte judete
Acte necesare:
• acte de identitate asociati/administratori;
• act constitutiv;
• certificat de inregistrare (CUI);
• dovada majorarii/diminuarii capitalului social.

Radiere obiect de activitate: 420 RON – Bucuresti si Ilfov / 520 RON – alte judete
Acte necesare:
• certificatul de Inmatriculare;
• Hotararea AGA;
• Act Aditional/Decizie Asociat Unic;
• Act Constitutiv Actualizat;
• Delegatie.

Extindere obiect de activitate: 420 RON – Bucuresti si Ilfov / 520 RON – alte judete

Acte necesare:
• certificatul de Inmatriculare;
• Hotararea AGA;
• Act Aditional/Decizie Asociat Unic;
• Act Constitutiv Actualizat;
• Delegatie.

Cesiune

Acte necesare:
• acte de identitate asociati/administratori;
• act constitutiv;
• certificat de inregistrare (CUI).

Tipuri de cesiune:

Cesiune indirecta:

I.Majorare capital social cu includere 1 asociat /revocare si numire administrator- 690 RON
II. Cesiune parti sociale – excludere 1 asociat – 480 RON
Total cesiune indirecta: 1170 RON -in Bucuresti si Ilfov/ 1270 RON-alte judete

Cesiunea directa cu includere asociat nou – ambele etape – 650 RON -in Bucuresti si Ilfov/ 750 RON-alte judete

Cesiune interna cu excludere 1 asociat (SRL 2 asociati) – 440 RON -in Bucuresti si Ilfov/ 540 RON-alte judete

Cesiune interna cu excludere asociat care era administrator (SRL 2 asociati) – 650 RON -in Bucuresti si Ilfov/ 750 RON-alte judete

Redactare acte:
• Act constitutiv – 150 RON
• Rezervare denumire firma – 75 RON
• Contract de comodat – 150 RON
• Rezervare emblema societate comerciala – 150 RON